Zadovoljava sve vaše poslovne potrebe
 
Prilagođava se svim vašim zahtevima
 
Intuitivan i jednostavan za korišćenje
 
Dostupan sa bilo koje tačke
 
Funkcionalnosti Rešenja Detaljno
Eksterne i interne pošiljke
Proces zavođenja i opremanja pošiljaka za slanje potpuno je automatizovan. Štampa adresnih podataka i barkoda za naknadno ažuriranje ili upravljanje pošiljkama potpuno je automatizovano. Takođe, generisanje i štampa Prijemnih lista za Poštu (npr. za AA pošiljke) potpuno je automatizovano i jednostavno. Ažuriranje vraćenih pošiljaka ili potvrda o njihovom uručenju potpuno je automatizovano upotrebom 2D barkoda.
Poslovna dokumentacija
Celokupna poslovna dokumentacija se zavodi u elektronsku delovodnu knjigu, uz automatsko dodeljivanje delovodnog broja, njegovo štampanje i prosleđivanje dokumentacije primaocu ili odgovarajućoj organizacionoj jedinici (sektor, služba, odeljenje i sl.). Ažuriranje poslovne dokumentacije (potvrda o uručenju, vraćanju pošiljaocu i dr.) vrši je jednostavno i brzo pomoću barkoda koji se automatski dodeljuje svakom dokumentu.
Arhiviranje
Poslovnu dokumentaciju možete arhivirati bez obzira na tip dokumenta (ugovor, faktura, otpremnica, carinska dokumentacija, transportna dokumentacija i dr.) ili format fajla (PDF, DOC, XLS, TIFF, JPG, MP3, AVI i dr.). Arhiviranje dokumentacije se vrši prema svim zakonskim regulativama i normama, poštujući specifične zahteve klijenata.
Elektronska pisarnica
Elektronska pisarnica štedi vreme potrebno za zavođenje dokumenata i pošiljaka, povećava produktivnost zaposlenih i samim tim donosi značajne uštede u svakodnevnom poslovanju.
Export podataka
Za potrebe naknade obrade, npr. od strane IT odeljenja ili Call centra, dobijene rezultate pretrage moguće je izvesti kao XLS ili CSV fajl.
Napredna pretraga
Pošiljke i dokumenta možete pretraživati prema kriterijumima koje sami definišete. Dobijenu listu rezultata moguće je dodatno filtrirati prema određenom kriterijumu (reči) kako želite.
Detaljno izveštavanje
Za potrebe naknadne analize od strane menadžmenta dostupni su detaljni grafički izveštaji (graph chart, pie chart) i tabelarni prikaz rezultata pretrage. Navedene grafičke i tabelarne izveštaje moguće je izvesti kao XLS fajl.
Notifikacija
DataBOX Poslovno Rešenje omogućava e-mail i sms notifikaciju korisnicima sistema za unpred definisanu aktivnost. Npr. prijem pošiljke ili dokumenta na pisarnici organizacione jedinice korisnika, slanje interne pošiljke iz druge organizacione jedinice ili lokacije, i dr.
Elektronska delovodna knjiga
Elektronska delovodna knjiga u potpunosti zamenjuje papirnu delovodnu knjigu. Zavođenja dokumentacije (dodela delovodnog broja) potpuno je automatizovana. Štampa delovodne knjige vrši se prema specifikaciji i dinamici koju definiše sam korisnik. Pretraga dokumenata višestruko je brža i jednostavnija.
Imate pitanja? Slobodno nas kontaktirajte
+381 11 34 77 257
podrska@databox.rs

Pišite nam
Naši klijentiKompanije koje su nas izabrale